Welkom bij samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij.

Wij hopen dat u op deze site alle informatie vindt die u zoekt voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook vindt u op deze site het ondersteuningsaanbod bovenschools.

Voor vragen of feedback kunt u contact met ons opnemen via administratie@demeierij-vo.nl

Magazine ECHT WEL!

Passend onderwijs, zo kan het wel! Uitgave van samenwerkingsverband de Meierij. Wilt u een exemplaar ontvangen? Stuur dan een mail naar administratie@demeierij-vo.nl