Welkom bij samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij.

Wij hopen dat u op deze site alle informatie vindt die u zoekt voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook vindt u op deze site het ondersteuningsaanbod bovenschools.

Voor vragen of feedback kunt u contact met ons opnemen via administratie@demeierij-vo.nl

Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 treedt de nieuwe wet passend onderwijs in werking. Uiterlijk 1 mei 2014 vindt u het Ondersteuningsplan integraal op deze site. Download hier onze laatste nieuwsbrief met betrekking tot Passend Onderwijs.

Regio de Meierij op koers met ondersteuning Passend Onderwijs

Samenwerkende scholen en gemeenten in de Meierij stonden donderdag 16 januari j.l. stil bij hun afspraken en voornemens voor Passend Onderwijs. Lees meer